E-ENERGETIKUS

Az energetikusi feladatok megkönnyítésére több éves fejlesztôi munkával hoztuk létre az Elektronikus Energetikus adatgyûjtô, energia monitoring rendszerünket.

E-ENERGETIKUS

Az energetikusi feladatok megkönnyítésére több éves fejlesztôi munkával hoztuk létre az Elektronikus Energetikus adatgyûjtô, energia monitoring rendszerünket. A rendszer alapelemei nem PLC - k, hanem speciális, saját fejlesztésû „célgépek”. Ennek köszönhetôen igen egyszerûen (és nem utolsósorban olcsón) telepíthetô. Miután saját fejlesztésû a hardver is és a szoftver is, ezért igen rugalmasan tudunk alkalmazkodni az egyedi felhasználói igényekhez.
A rendszer felépítése igen egyszerû. Az egyes BL egységeket (melyek 16 csatornásak) a mérendô berendezések geometriai középpontja közelében célszerû elhelyezni, hogy a lehetô legkevesebb kábelezéssel lehessen bekötni az impulzusokat illetve az analóg jeleket. Innen az adatok felkerülnek a kommunikációs vonalra (melyet pl. meglévô vállalati ethernet hálózat esetén nem kell újra kiépíteni, mert az erre a célra is felhasználható), ahonnan továbbításra kerülnek az adatgyûjtô PC-be.
A kiértékelô szoftver Windows alapú. Fejlesztése során több energetikus igényét is figyelembe vettük, ezért bátran állítható, hogy aki használja a rendszert, annak lényegesen egyszerûbbé, könnyebbé és pontosabbá teszi a munkáját. A kiértékelô program az alábbi adatfeldolgozást végzi:

-terhelési diagramok megjelenítése (egy koordináta rendszerben több diagram is megjeleníthetô, akár különbözô energiaforrások is)
-on - line terhelés figyelés
-teljesítmény statisztika (milyen mértékû a lekötött teljesítmény a ténylegesen mérthez képest)
-energiaterv (az elôzô évi adatok alapján könnyedén elkészíthetô a következô évi tervezet)
-tarifa kiválasztás (a választható tarifák mindegyikében kikalkulálja a számla értékeket, melybôl meggyôzôdhetünk hogy jelenleg a legoptimálisabb-e a választásunk)
-éves statisztika (bármely mérhetô és kalkulálható adat megjeleníthetô)
-konvertáló (a teljes adatbázis, vagy egy része excel - be konvertálható).
-stb. (számos apróság, mely megkönnyíti az adatfeldolgozást és kiértékelést

Az adatgyûjtés az egyes energia fogyasztás mérôk által szolgáltatott impulzusok számlálásán, analóg jelek gyûjtésén alapszik. Az egyes adatgyûjtô központok (melyet BL - nek nevezünk) fogadják az impulzusokat illetve az analóg jeleket. Ezeket összegyûjtik, tárolják és továbbítják az adatgyûjtô PC felé. Az egyes adatgyûjtôk átmeneti adattárolóként is szolgálnak (bármilyen kommunikációs hiba, vagy áramszünet esetén az adatok visszamenôleg is lekérdezhetôek). Az adatgyûjtô PC - vel való kommunikáció történhet RS232, RS485 illetve ethernet vonalon.
Az adatgyûjtô PC felépítése függ a mérési pontok összességétôl, a hosszú távon tárolni kívánt adatok mennyiségétôl, a felhasználók számától, de általánosságban elmondható, hogy a ma kapható legegyszerûbb konfigurációjú PC-n fut a program, egyetlen kritérium, hogy Windows operációs rendszer legyen telepítve. A maximális mérési pontok számát egyedül a PC erôforrásai határozzák meg.